κυλιομενο μενου

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΑιμοδοσίαΣυναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
       Η ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ  θα πραγματοποιήσει   αιμοδοσία  την  Τετάρτη 2  Απριλίου 2014  ώρα 09.00 π.μ έως 12.30 στο Ν.Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ
      Οι συνάδελφοι που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη μπορούν να δώσουν
 αίμα στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.  και στο ΑΧΕΠΑ.

     Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θα δώσουν αίμα να στείλουν με FAX 
στο τηλέφωνο της ΕΛΜΕ  23410-23169 τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ για να γίνει έλεγχος 
των αποθεμάτων μας στην τράπεζα αίματος του Γ.Ν. Κιλκίς.
  Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, η επιτυχία της δημιουργίας 
ομάδων εθελοντών αιμοδοτών καθηγητών σε μόνιμη βάση στις ΕΛΜΕ 
και ο συντονισμός των ενεργειών μας σε επίπεδο ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο:
α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μας στο πολύ σημαντικό 
θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς 
συμμετοχής τους,
 β) τη συμβολή των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος 
της χώρας μας, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. 
πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή
 περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. πόλεμος, σεισμός κλπ) 
και
γ) να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή σε
 συγγενικά μας
πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.