κυλιομενο μενου

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

ΑιμοδοσίαΣυναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

.
       Η ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ  θα πραγματοποιήσει   αιμοδοσία  την  Τρίτη 12  
 και την Τετάρτη  13   ΝΟΕΜΒΡIOY 2013  ώρα 09.00 π.μ έως 12.30 
στο Ν.Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ.
       Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θα δώσουν αίμα να στείλουν 
με FAX στο τηλέφωνο της ΕΛΜΕ  23410-23169 τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
για να γίνει έλεγχος των αποθεμάτων μας στην τράπεζα αίματος 
του Γ.Ν. Κιλκίς.
  Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, η επιτυχία της δημιουργίας
 ομάδων εθελοντών αιμοδοτών καθηγητών σε μόνιμη βάση στις
 ΕΛΜΕ και ο συντονισμός των ενεργειών μας σε επίπεδο ΟΛΜΕ, 
έχει ως στόχο:
α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μας στο πολύ 
σημαντικό θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση 
της ενεργούς συμμετοχής τους,
 β) τη συμβολή των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες 
αίματος της χώρας μας, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες (π.χ. πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κ.ά.) 
ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. πόλεμος, σεισμός κλπ) και
γ) να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή 
σε συγγενικά μας
πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.