κυλιομενο μενου

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

Μετατάξεις -αποσπάσειςΜετατάξεις – Αποσπάσεις
ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Το Υπουργείο Παιδείας παραμένει εστία Αδιαφάνειας . Η ουσιαστική κατάργηση - παράκαμψη της διαδικασίας μετάθεσης και κατάργηση της ελπίδας απόσπασης είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για μεγάλο μέρος του κλάδου, ειδικά τους νεότερους συναδέλφους, ειδικότητες και κοινωνικές κατηγορίες που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Απαίτηση να ανακοινωθούν τα μόρια και γενικότερα ο τρόπος επιλογής των αποσπασθέντων σε υπηρεσίες και των μεταταχθέντων (έστω με τα κριτήρια της ισχύουσας ΥΑ). Αν δεν δημοσιοποιηθούν μετρήσιμα στοιχεία από Υπουργείο, προφανώς παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και διαφάνειας (ενδεχομένως και συγκεκριμένοι νόμοι). Για τις υποχρεωτικές μετατάξεις η διευκρίνιση της προ-τελευταίας ημέρας για την προτεραιότητα των μετατάξεων εντός περιοχής, ενώ όσοι είχαν κάνει αίτηση δεν μπορούσαν να την τροποποιήσουν (;) παραβιάζει την αρχή της ισότητας κλπ. Άρα είναι άκυρη και επειδή δεν προβλέπονταν κάτι τέτοιο στην ΥΑ είναι άκυρη η διαδικασία….. Αναζήτηση ευθύνης για το σταμάτημα (ακύρωση;) των εθελοντικών μετατάξεων. Όταν μια Υ.Α. δεν ακυρώνεται και ταυτόχρονα δεν εφαρμόζεται παραβιάζεται το κράτος δικαίου και ενδεχομένως υπάρχουν και νομικές ευθύνες. Παρόμοιες ευθύνες ενδεχομένως πρέπει να αναζητηθούν για τον τρόπο που προέκυψαν κενά και πλεονάσματα για τις μετατάξεις που έγιναν. (Ο Υπουργός υπέγραψε μια απόφαση χωρίς εισήγηση; Αν όχι, ποια υπηρεσία εισηγήθηκε και με ποιο νομικό πλαίσιο;)  Στην πράξη καταργούνται κατακτήσεις του κλάδου (δημοσιότητα, μεταθέσεις, μόρια αποσπάσεων κλπ). Πρέπει να προστεθούν στα αιτήματα της απεργίας η διαφάνεια, η ισονομία (που παραβιάζονται) και οι αποσπάσεις συναδέλφων με σοβαρούς λόγους. Ειδικά για νεότερους συναδέλφους ή με σοβαρά οικογενειακά, οικονομικά  κλπ προβλήματα, η απόσπαση είναι αναγκαία για τη ζωή τους και ίσως για την επιβίωση τους.