κυλιομενο μενου

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Η ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς απαιτεί την ανάκληση της απόφασης

Θέμα:  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση που στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, με ημερομηνία 4-1-2013 και με την αρ. πρωτ. 147801/Δ1/23-11-2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, και σύμφωνα με το ΦΕΚ 3240/5-12-2012 τεύχος Β΄ (σελίδα 5), τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η πλειονότητα των νομών της χώρας μετατρέπονται σε μία περιοχή μετάθεσης (αντί 3 ή 4, ανάλογα), με εξαίρεση νομούς που διαθέτουν νησιωτικές περιοχές, όπου δημιουργούνται δυο περιοχές.
Ο Νομός Κιλκίς ορίζεται ως μία περιοχή από τέσσερις περιοχές που ήταν έως σήμερα.
Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ν.Κιλκίς καταγγέλλει την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να αλλάξει τις περιοχές μετάθεσης εκπαιδευτικών.
Ο στόχος αυτής της απόφασης είναι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών που σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.3848/10και του ν.4093/12
(υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών) επιδιώκεται η μετατροπή των εκπαιδευτικών σε μετακινούμενους φαντάρους.

Απαιτούμε την ανάκληση αυτής της απόφασης.


    Ο Πρόεδρος


Ξενέλης   Γιώργος

   Ο Γεν. Γραμματέας


Γεωργούσης  Ιωάννης
Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος