κυλιομενο μενου

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

Δελτίο τύπου ΠΑΣΚ για μισθολόγιο - βιβλία

                                           Αθήνα, 12-09-2011          
    Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό
     Εκτελεστική Γραμματεία
             www.pask.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΠΑΣΚ Καθηγητών Δ.Ε. καταγγέλλει τις νέες κυβερνητικές αποφάσεις (μείωση 50% κινήτρου απόδοσης, κρατήσεις 2% υπέρ ανεργίας, 1% υπέρ ΤΠΔΥ, αύξηση φορολογίας) που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση και εξαφάνιση του ήδη πενιχρού μισθού μας!
Είναι χαρακτηριστικό ότι, εξαιτίας και των αναδρομικών κρατήσεων, αρκετοί  εκπαιδευτικοί θα πάρουν τον Οκτώβριο μισθούς κάτω των 900 ευρώ!
Στον αντίποδα αυτών των πολιτικών η Παράταξή μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται όχι μόνο για την απόσυρση των άδικων και μονομερών οικονομικών μέτρων, αλλά και για την οικονομική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, ώστε να αναγνωρίζεται, η προσφορά και το έργο του.
Απαιτούμε ένα νέο δίκαιο ενιαίο μισθολόγιο που θα αίρει τις αδικίες μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και θα δίνει πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις μας.
Η έξοδος από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα προϋποθέτει, μεταξύ των άλλων, την βελτίωση και ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία, όμως, δε μπορεί να επιτευχθεί με μειώσεις των δαπανών, με οικονομικά υποβαθμισμένους και εξουθενωμένους εκπαιδευτικούς, με μαθητές χωρίς σχολικά βιβλία, με σχολεία που δε μπορούν να καταρτίσουν έγκαιρα τα προγράμματά τους λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού.
Σε ότι μας αφορά, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αταλάντευτα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, έστω και με τα πενιχρά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να κρατήσουμε ψηλά τη δημόσια δωρεάν Παιδεία.


Η Εκτελεστική Γραμματεία ΠΑΣΚ
Καθηγητών Δ.Ε.
Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος