κυλιομενο μενου

Σάββατο 6 Αυγούστου 2011

Καταγγελία σχετικά με τις οριζόντιες περικοπές των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων

   Αθήνα, 03-08-2011          
  Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό
  Εκτελεστική Γραμματεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η τροπολογία που κατατέθηκε στις 29/07/2011 αιφνιδιαστικά από την πλευρά της κυβέρνησης για άλλη μια επώδυνη οριζόντια περικοπή σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους μας δείχνει τον δρόμο του αγώνα, τον οποίο ως Παράταξη γνωρίζουμε πολύ καλά!
Ως ΠΑΣΚ Καθηγητών Δ.Ε. καταγγέλλουμε αυτές τις πρακτικές που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση και εξαφάνιση του ήδη πενιχρού μισθού μας!
Στον αντίποδα αυτών των πολιτικών η Π.Α.Σ.Κ. Καθηγητών Δ.Ε. αγωνίζεται για την άμεση μισθολογική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκρίνεται, επιτέλους, στην προσφορά και το έργο του.
Απαιτούμε ένα νέο δίκαιο ενιαίο μισθολόγιο που θα αίρει τις αδικίες μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και θα δίνει πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις μας.
Ταυτόχρονα η επιζητούμενη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης απαιτεί την υλοποίηση της θέση της Παράταξης μας για άμεση κάλυψη με μόνιμους διορισμούς όλων των οργανικών κενών της εκπαίδευσης, καθώς και τον άμεσο διορισμό όλων των συναδέλφων που υπάγονται στη μεταβατική περίοδο του ν. 3848/10. 

      Η Εκτελεστική Γραμματεία ΠΑΣΚ
Καθηγητών Δ.Ε.

Συντάκτης: Πολυχρονιάδης Γιώργος