κυλιομενο μενου

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Στάσεις εργασίας

  Για τις ημέρες αναπλήρωσης μέσα στις γιορτές του ΠΑΣΧΑ η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε στάσεις εργασίας τις 3 πρώτες ώρες για κάθε ημέρα. Η ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς κηρύσσει στάσεις εργασίας για τις υπόλοιπες 3 ώρες για όλες τις ημέρες αναπλήρωσης που έχει ορίσει το Υπουργείο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ