κυλιομενο μενου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2011

Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών με φθίνουσα σειρά μορίων

Ανακοινώθηκε ο πίνακας των μορίων των υποψηφίων διευθυντών Β/θμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς μετά και την συνέντευξη. Δείτε τον: http://srv1-dide.kil.sch.gr/portal/files_/pinakas%20kata%20fthinousa%20seira.xls
Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα των νέων διευθυντών ανά σχολείο.

Συντάκτης: Πολυχρονιάδης Γεώργιος