κυλιομενο μενου

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων 
των ΕΛΜΕ το χρονικό διάστημα 22 έως 30 Νοεμβρίου και 
πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων το Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018.
 Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ  καλεί τους συναδέλφους να παρευρεθούν στη 
Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Κιλκίς την Τρίτη  27-11-2018 και ώρα
 13.30 μ.μ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς όπου θα 
συζητήσουν όλα τα επίδικα της περιόδου.
   Εάν δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία, η συνέλευση θα 
επαναληφθεί την  ΠΕΜΠΤΗ 29-11-2018 και ώρα 14.00 μ.μ
 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς.
      
  Ο Πρόεδρος


Ξενέλης Γεώργιος


Ο Γεν. Γραμματέας


Γεωργούσης  Ιωάννης