κυλιομενο μενου

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ ν. ΚιλκίςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 1
Της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Εmail:matsakidou2@gmail.com
6938824254
Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας
            Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κιλκίς / ΑΔΑ:7Ζ3Λ9-ΓΨΛ
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συγκρότησε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κιλκίς, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Κωνσταντινίδης Γεώργιος - Πρόεδρος
2 Συμεωνίδου Κωνσταντία -Αντιπρόεδρος
3 Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
4 Ματσακίδου Κυριακή– Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε
5 Γεωργούσης Ιωάννης– Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
1 Ζιέλκας Ευάγγελος
2 Ρώσσιου Αικατερίνη
3 Ταμουτσίδης Αλέξανδρος
4 Κασάπης Αβραάμ -  Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
5 Λιναρδάκης Ιωάννης- Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε
Η θητεία των  τακτικών  και αναπληρωματικών αιρετών μελών  του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς, που προέκυψαν από τις εκλογές της 5.11.2014, αρχίζει τη 1.1.2015 και λήγει στις 31.12.2016.