κυλιομενο μενου

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Συμπαράσταση στους εργαζόμενους της ΕΡΤΜετά από τα τελευταία γεγονότα της εισβολής των αστυνομικών δυνάμεων
στην ΕΡΤ την οποία και καταγγέλλουμε, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ  ΚΙΛΚΙΣ καλεί όλους τους
εκπαιδευτικούς να εκφράσουν την κάθετη αντίθεση και αντίστασή τους απέναντι στις
αυταρχικές κυβερνητικές μεθόδους καθώς και τη συμπαράστασή τους στους
αγωνιζόμενους εργαζόμενους στην ΕΡΤ.
   
Ο   Πρόεδρος                                         Ο   Γ. Γραμματέας


 Ξενέλλης   Γεώργιος                             Γεωργούσης  Ιωάννης